NG Kiwi Innland AS – Forseid Matsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Innland AS (org.nr. 982897564) erverver dagligvareforretningen Forseid Matsenter AS (org.nr. 974464819)