NG Kiwi Møre AS – Fosnamat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: omsetning av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

NG Kiwi Møre AS (org.nr. 987 615 311), oppkjøp av Fosnamat AS (org.nr. 961 530 660).Meldt til Konkurransetilsynet