NG Kiwi Møre AS – Måløy Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: omsetning av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Møre AS (org.nr. 987 615 311), oppkjøp av Måløy Mat AS (org.nr. 985 220 530).Meldt til Konkurransetilsynet