NG Kiwi Møre AS – Vågsøy Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: omsetning av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Møre AS (org.nr. 987 615 311), oppkjøp av Vågsøy Drift AS (org.nr. 987 729 015).Meldt til Konkurransetilsynet