NG Kiwi Møre AS – Volum Nørve AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: omsetning av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Møre AS (org.nr. 987 615 311), kjøp av de resterende 52 prosent av aksjene i Volum Nørve AS (org.nr. 941 609 511).Meldt til Konkurransetilsynet