NG Kiwi Nord AS – Alta Mathus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NG Kiwi Nord AS (org. nr. 990648492) erverver 100 % av aksjene i Alta Mathus AS (org. nr. 975963217)