NG Kiwi Rogaland AS – Storesund Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Rogaland AS (org.nr. 985 208 042), oppkjøp av Storesund Mat AS (org.nr. 936 315 933).Meldt til Konkurransetilsynet