NG Kiwi Vest AS – Arnatveit Matsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Vest AS (org.nr. 979 443 137), oppkjøp av virksomheten i Arnatveit Matsenter AS (org.nr. 980 330 397).Meldt til Konkurransetilsynet