NG Kiwi Vest AS – AS Dalsøren

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Vest AS (org. nr. 979443137) erverver virksomheten i AS Dalsøren (org. nr. 911139707)