NG Kiwi Vest AS – Øystese Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Vest AS (org.nr. 937 443 137), kjøp av samtlige aksjer i Øystese Mat AS (org.nr. 981 174 836).Meldt til Konkurransetilsynet