NG Kiwi Vest AS – R&N Fauskanger AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Varehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Vest AS (org. nr. 979443137) erverver 100 % av aksjene i R&N Fauskanger AS (org. nr. 979908660)