NG Kiwi Vestfold Telemark AS – Borre Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Vestfold Telemark AS (org. nr. 984981384) erverver 70,03 % av Borre Mat AS (org. nr. 991292536)