NG Meny Innland AS – Arnfinn Evensen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Meny Innland AS (org.nr. 974 405 121), økning av eierandelen i Arnfinn Evensen AS (org.nr. 982 935 245) fra 49 prosent til 65 prosent.Meldt til Konkurransetilsynet