NG Meny Innland AS – FF Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Meny Innland AS (org.nr. 974 405 121), oppkjøp av FF Mat AS (org.nr. 868 703 342).Meldt til Konkurransetilsynet