NG Meny Vestfold Telemark AS / Butikkpartner AS – Geo Varesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.12.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NG Meny Vestfold Telemark AS (org.nr. 879 447 232) og Butikkpartner AS (org.nr. 889 237 732) erverver kontroll av Geo Varesenter AS (org.nr. 933 903 176)