NG Meny Vestfold Telemark AS – Jarlsberg Meny Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NG Meny Vestfold Telemark AS (org.nr. 879 447 232) erverver samtlige aksjer i Jarlsberg Meny Drift AS (org.nr. 979 701 047)