NG Meny Vestfold Telemark AS – Rico Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Meny Vestfold Telemark AS (org.nr. 879 447 232), overtakelse av virksomheten i Rico Mat AS (org.nr. 962 951 988).Meldt til Konkurransetilsynet