NG Spar Innland AS – A & K Nilsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Innland AS (org.nr. 975972720) erverver virksomheten i dagligvarebutikken SPAR Søbakken fra A & K Nilsen AS (org.nr. 976502728)