NG Spar Innland AS – Andre’s Mathus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Innland AS (org. nr. 975972720) erverver virksomheten i Andre’s Mathus AS (org. nr. 946432865)