NG Spar Innland AS – Engers Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Innland AS (org.nr. 972972720), kjøp av virksomheten i Engers Mat AS (org.nr. 958428782)