NG Spar Innland AS – Kjell Pettersen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandelen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Innland AS (org. nr. 975972720) erverver virsomheten i Kjell Pettersen AS (org. nr. 965480329)