NG Spar Innland AS – Mo-senteret AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Innland AS (org.nr. 975 972 720), overtakelse av virksomheten i Mo-senteret AS (org.nr. 932 106 728).Meldt til Konkurransetilsynet