NG Spar Innland AS – Olaf Aas AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Innland AS (org.nr. 975972720), kjøp av virksomheten i Olaf Aas AS (org.nr. 910050524)