NG Spar Innland AS – SPAR Supermarked Lena AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Innland AS (org.nr. 975972720), oppkjøp av SPAR Supermarked Lena AS (org.nr. 971232730)