NG Spar Nord AS – Langnes Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Nord AS (org. nr. 978614671) erverver 60 % av aksjene i Langnes Mat AS (org. nr. 981339800)