NG Spar Øst AS – Aktiv Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Øst AS (org.nr. 983 441 165), oppkjøp av innmaten i Spar Skjeberg, en avdeling i Aktiv Mat AS (org.nr.950 418 699).Meldt til Konkurransetilsynet