NG Spar Øst AS – Olav Hauge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Øst AS (org.nr. 983 441 165), overtakelse av virksomheten i Olav Hauge AS (org.nr. 812 466 402).Meldt til Konkurransetilsynet