NG Spar Sør AS – Eikaashallen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Sør AS (org.nr. 965 294 376), overtakelse av virksomheten i Eikaashallen AS (org.nr. 963 574 517).Meldt til Konkurransetilsynet