NG Spar Sør AS – Myra Nærkjøp AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Sør AS (org. nr. 965294376) erverver virksomheten i Myra Nærkjøp AS (org. nr. 951751448).