NG Spar Vest AS – Endre Vindenes AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Vest AS (org.nr. 954 946 487), kjøp av virksomheten i Endre Vindenes AS (org.nr. 988 788 899).Meldt til Konkurransetilsynet