NG Spar Vest AS – Hellesøy Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Vest AS (org.nr. 954 946 487), kjøp av de resterende 66 prosent av aksjene i Hellesøy Holding AS (org.nr. 981 369 254).Meldt til Konkurransetilsynet