NG Spar Vest AS – Hylkje Matsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Vest AS (org.nr. 954 946 487), overtakelse av virksomheten i Hylkje Matsenter AS (org.nr. 981 951 727).Meldt til Konkurransetilsynet