NG Spar Vest AS – Terjes Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Vest AS (org.nr. 954 946 487), oppkjøp av Terjes Mat AS (org.nr. 941 606 873)