NG Spar Vestfold Telemark AS – Go Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Spar Vestfold Telemark AS (org.nr. 881 642 212), oppkjøp av virksomheten i Go Mat AS (org.nr. 957 621 457).Meldt til Konkurransetilsynet