Niam IV Holding AB – Sektor Eiendomsutvikling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eie og forvalte kjøpesentre

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Niam IV Holding AB (org. nr. 556740-4305, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Sektor Eiendomsutvikling AS (org. nr. 877563472)