Nibe Industrier AB – Northstar AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for komponenter og systemer for oppvarming

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nibe Industrier AB (svensk org.nr. 556374-8309), oppkjøp av Northstar AS (org.nr. 874 495 182).Meldt til Konkurransetilsynet