Nille AS – Max Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljsalg av konsumentvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nille AS (org.nr. 953581477), oppkjøp av Max Norge AS (org.nr. 982155274)