Nimlas Group AB – Konstel Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektrisk installasjonsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nimlas Group AB (org.nr. 559291-7982 Sverige) erverver 100 % av aksjene i Konstel Holding AS (org.nr. 922 693 048)