NK Energi AS – TCB Oljetransport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og distribusjon av drivstoff og tilhørende produkter samt fyringsolje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.04.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NK Energi AS (org.nr. 925 750 638) erverver 100 % av eiendelene og overfører samtlige ansatte fra TCB Oljetransport AS (org.nr. 985 135 835)