nkt cables a/s – Odin Kabel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av elektrisitetskabler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

nkt cables a/s (dansk CVR-nr. 25-71-15-48), kjøp av samtlige aksjer i Odin Kabel AS (org.nr. 957 338 690).Meldt til Konkurransetilsynet