NKT Cables Group AS – Celeca AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kabler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NKT Cables Group AS (org. nr. 15515872, Danmark) erverver 100 % av aksjene i Celeca AB (org. nr. 556838-7004, Sverige)