NLI AS – GE Energy (Norway) AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Anlegg og utstyr til vannkraftindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NLI AS (org.nr. 981401522) kjøper GE Energy (Norway) AS’ (org.nr. 980862860)vannkraftavdeling