NLI AS – Vestfold Contracting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Intrumentering og automatisering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NLI AS (org. nr. 981401522) kjøper Vestfold Contracting AS (org. nr. 986520333)