NLI Engineering AS – Unicon Engineering AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: ingeniørtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NLI Engineering AS (org.nr. 887 994 722), oppkjøp av Unicon Engineering AS (org.nr. 983 552 218).Meldt til Konkurransetilsynet