NLI Sørumsand Verksted AS – GE Energy AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: multidisipline produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, og teknologi til kraft- og energisektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NLI Sørumsand Verksted AS (org.nr. 988 656 607), oppkjøp av GE Energy AS (org.nr. 980 862 860).Meldt til Konkurransetilsynet