NMD Grossisthandel AS – Apoteket St. Georg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekmarkedet (salg av legemidler og handelsvarer)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NMD Grossisthandel AS (org.nr. 982 187 168), oppkjøp av Apoteket St. Georg AS (org.nr. 986 980 644).Meldt til Konkurransetilsynet