NMD Grossisthandel AS – Moelv Apotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: apotekmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

NMD Grossisthandel AS (org.nr. 982 187 168), kjøp av 49 prosent av aksjene i Moelv Apotek AS (org.nr. 986 462 376).Meldt til Konkurransetilsynet