Nor-Cargo AS – Emdal Transport & Spedisjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport av stykkgods

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.06.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nor-Cargo AS (org. nr. 982813085) kjøper samtlige aksjer i Emdal Transport & Spedisjon AS (org. nr. 929017668)