Nor-Cargo AS – Nor-Cargo Sunnfjord AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: godsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nor-Cargo AS (org.nr. 932 725 967), oppkjøp av Nor-Cargo Sunnfjord AS (org.nr. 982 169 895).Meldt til Konkurransetilsynet