Nor-Cargo Holding ASA – Nor-Cargo Haugesund AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: godsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nor-Cargo Holding ASA (org.nr. 982 813 085), kjøp av 50 prosent av aksjene i Nor-Cargo Haugesund AS (org.nr. 951 993 107). Etter kjøpet oppnår Nor-Cargo Holding ASA en eierandel på 100 prosent.Meldt til Konkurransetilsynet